Konto bankowe do przelewów w Banku Pekao S.A. Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
61 1240 6003 1111 0010 7516 5807
Prosimy w tytule podać numer zamówienia