Konto bankowe do przelewów w Banku Pekao S.A.

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

61 1240 6003 1111 0010 7516 5807

Prosimy w tytule podać numer zamówienia