Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
search
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk
 • Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk

Laur Niepodległości. Agnieszka Kowalczyk

199,00 zł
Brutto

Laur niepodległości to książka, która pozwala wsłuchać się w głosy płynące z głębi polskiej historii, w głosy tych wszystkich, którzy zaangażowani w życie narodu z całej duszy pragnęli, by spełniło się marzenie Stefana Żeromskiego o Polsce szklanych domów, a gdy we wrześniu 1939 roku wybiła godzina próby, stanęli do walki w obronie Niepodległej.

Ilość

Wielka tradycja najważniejszej polskiej gazety II Rzeczpospolita powstała wysiłkiem trzech pokoleń walczących z zaborcami. W pamięci jej twórców była walka nie tylko militarna, lecz także na polu gospodarczym, edukacji i nauki, a przede wszystkim stałego kształtowania świadomości. Stąd szczególnej wagi i wręcz szacunku nabierały wszelkie instytucje kultury. Taką instytucją stała się bez wątpienia odrodzona pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku „Gaze-ta Polska” – dziennik, najważniejsze pismo polityczne w Polsce tego okresu. Nie jest przypadkiem, że Józef Piłsudski ogłaszał w niej swoje plany polityczne, bo była bliska jego sercu ideowo i pod względem ludzi tworzących redakcję. Tu swój talent zainwestował Józef Ignacy Matuszewski, tu pisali ludzie z najściślej-szych elit II Rzeczypospolitej. „Gazeta Polska” stworzyła opowieść o odrodzonym państwie polskim, relacjonując wydarzenia wielkie, jak pogrzeb Piłsudskiego, narastanie międzynarodowego napięcia od 1938 roku aż do pierwszych dni II wojny światowej. Ale z równą pasją jak wypowiedzi polityków czyta się czasem drobne anonse dotyczące codziennego życia czy nawet reklamy. Oddają one klimat i emocje tamtych czasów. Nieprzesłonięte żargonem i jakimikolwiek politycznymi poprawnościami, lecz zaangażowane, czasem nawet bardzo stronniczo, artykuły opowiadają o świecie, który odszedł w ogniu walki z agresorami. Żyje jednak gdzieś ciągle w naszych sercach, dumie narodowej, także dumie dziennikarzy tworzących dzisiejszą redakcję „Gazety Polskiej”.

Tomasz Sakiewicz

redaktor naczelny „Gazety Polskiej”
_____

„Gazeta Polska” – piękna historia polskiej prasy Album, który trzymają Państwo w dłoniach, jest nie tylko historią jednego z polskich tytułów prasowych, lecz przede wszystkim szczegółowym odtworzeniem znacz-nej części dziejów mediów Rzeczypospolitej. „Gazeta Polska” – od początku po czasy nam współczesne – to istotny jego fragment. Na kartach tej publikacji historia pisma przenika się z losami naszego państwa – zupełnie wyjątkowym okresem, w którym w spektakularnym tempie i z imponującymi efektami doszło do scalenia kraju po ponad dwunastu dekadach rozbicia. Trzy części RP tworzące oddzielne organizmy polityczne, podporządkowane różnym państwowym ośrodkom władzy rozpoczęły trudną drogę do pełnego zjednoczenia i jeszcze trudniejszą – do przekształcenia w nowoczesne państwo. Z odrębności: prawa, gospodarki, systemu edukacyjnego, infrastruktury – wyłoniła się odrodzona Rzeczpospolita Polska. Będąc spełnieniem marzeń i efektem walki wielu pokoleń naszych rodaków. Przedwojenna „Gazeta Polska” była jednym z głównych źródeł wiedzy i platformą wymiany opinii ówczesnych Polaków. Na jej łamach nie tylko żywo komentowano spory polityczne, prezentowano śmiałe wizje rozwoju naszego państwa, lecz także ostro punktowano aktywność stronnictw politycznych. „Gazeta Polska” była medium zaangażowanym w dyskusję dotyczącą przyszłości Rzeczypospolitej, wyraźnie sympatyzującym z wizją polityczną Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zatroskanym o przyszłość i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. To bez wątpienia łączy dzisiejszą „GP” z jej międzywojenną poprzedniczką.

Katarzyna Gójska 

zastępca redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”

Opis

Liczba stron
895
Format
240x330mm
Oprawa
Twarda
Data wydania
2021
ISBN
978-83-8043-692-3