Album "ZWIERCIADŁO POLSKOŚCI"

139,00 zł
Brutto

Zwierciadło polskości XIX stulecia. „Gazeta Polska” w latach 1826-1907

Zwierciadło polskości XIX stulecia to książka, która przez pryzmat dziewiętnastowiecznej „Gazety Polskiej” pozwala zgłębić fenomen istnienia naszego narodu w trudnej rzeczywistości porozbiorowej, odsłaniając jego historię, kulturę, literaturę, sferę życia społecznego, ekonomicznego i obyczajowego.

Zapakuj na prezent
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Zwierciadło polskości XIX stulecia to książka, która przez pryzmat dziewiętnastowiecznej „Gazety Polskiej” pozwala zgłębić fenomen istnienia naszego narodu w trudnej rzeczywistości porozbiorowej, odsłaniając jego historię, kulturę, literaturę, sferę życia społecznego, ekonomicznego i obyczajowego. W czasach bowiem, gdy Królestwo Polskie tonęło w mrokach niewoli, wśród romantycznych zapaleńców dojrzała myśl o powołaniu do życia takiego organu prasowego, który stanąłby na straży polskości i ideałów wolnościowych. I tak w 1826 roku zrodziła się „Gazeta Polska”, która po wybuchu powstania listopadowego odsłoniła wielki dramat naszego narodu, zagrzewając jednocześnie swych rodaków do walki o niepodległość. Od początku swego istnienia była orędowniczką ojczystej literatury i sztuki, na jej łamach publikowali najwięksi mistrzowie pióra – Mochnacki, Kraszewski, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Konopnicka, Reymont…, a ich utwory literackie, szkice, recenzje, listy z podróży, felietony odżywają na nowo w niniejszej publikacji, współtworząc wielowymiarowy obraz stulecia, przemawiający do czytelnika także setkami ilustracji wskrzeszających ducha minionych czasów. W świetle książki „Gazeta Polska” jawi się jako zwierciadło XIX wieku, a zarazem zwierciadło polskości, bo przez dziesiątki lat, od roku 1826 do 1907, współtworzyli ją wszyscy ci, którzy nigdy nie przestali wierzyć w sens słów Stanisława Wyspiańskiego, że „Polska to jest wielka rzecz”.